bertukar pembiakan Rusa di Ranca Upas CiwideyRanca Upas pun tak kalah dengan entitas melancong lain di Bandung kidul yang rata-rata memprioritaskan kecantikan alam yang menawan abnormal dan susah dibiarkan misal ke Ranca Upas, maka tamasya hutan alam dan hutan beberas akan menjalankan perspektif mata tiap pengunjungnya.

wilayah Ranca Upas terlihat nama lapisanudara pegunungan yang adem serta kuasa lingkaran hutan yang masih keren dan langgeng hal sekian hendak memperadabkan lokasi Ranca Upas tinggi menyabet minat semenjak para pertandang maka tak bingung kala vakansi surau libur akhir pekan alias libur hari-hari lawas Ranca Upas selalu dipadati oleh pelancong yang memerlukan mencicip suasana dan susunan pegunungan yang indah.

Kapan cermatnya lokasi ini dijadikan lir palagan reakreasi untuk para traveler kira-kira zaman 1980-an Ranca Upas telah menjabat kancah rekreasi dan perkemahan. Di daerah ini terdapat areal seluas tiga hektar yang diaplikasikan untuk pemijahan rusa. Hal sekian tentu menjadikan Ranca Upas memiliki poin plus daripada materi berekreasi lain.

Para pengunjung pun mampu menatap dengan cara terbuka berasal jarak yang tak eksesif jauh kala sang bomoh mencucurkan makan rusa-rusa di areal pergandaan tersebut kebanyakan tengah sang sengsai bakal mengajak sang rusa maka akan berbuat siulan macam petunjuk yang sudah tak disangsikan oleh para rusa terkandung Dan dalam tempo tak berapa dahulukala korps rusa pun akan berkumpul.

sepertiitu membaui isyarat berpangkal sang malim rusa-rusa biasanya akan cepat bersumber keluar pecah tempat persembunyiannya. selain makan rumbah dan air, rusa jua sangat suka makan umbi-umbian, bak ubi dan ketelapohon lama makan untuk rusa-rusa ini per pukul dua sasap kalau bukan kala jam makan, rusa-rusa ini tak akan keluar, berlindung di bawah rimbunnya samun penangkaran rusa semak.

Rusa bagak bertanduk bangir dan lebih kerap menampakan diri. sementaraitu rusa istri tidak bercula dan lebih acap berteduh bersama anak-anaknya.

Areal pemijahan rusa Ranca Upas bersela tempuh berbunga Pangalengan terkaan 15 km dan pecah Bandung 56 km menurut keadaan jalan beraspal. Ranca Upas terselip berkeliling yang makmur di zona Bandung daksina Jawa Barat. Letaknya di akrab tebasan teh Rancabali di kaki Gunung Patuha, Ciwidey, Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *